مقدمه

هدف: شناسایی، توانمندسازی و به کارگیری ظرفیت نخبگان در فرایندهای مدیریتی
(گذار از مدیریت سنتی به مدیریت عالمانه و حکیمانه)
از طریق فعال‌سازی ظرفیت نخبگان در حداقل 5 کارگروه حوزه‌های مختلف مدیریت استان اصفهان و ایجاد مرکز تخصصی شتاب دهی مدیریت

کارگروه‌ها

شاخص‌ها

مدیریت عالمانه و تخصصی

سرریز ظرفیت نخبگان در اداره جامعه

فعالیت حرفه‌ای و داوطلبانه نخبگان

رشد پایدار و فراگیر
(growth-sustainable-inclusive)

اعطای نشان به نخبگان مؤثر در فرآیندهای مدیریت جامعه

انتشار سیاست نامه‌ها، گزارش‌های راهبردی و مقالات در حوزه اداره جامعه

فرآیند حل مسائل مبتنی بر ظرفیت نخبگان

شورای علمی

شورای علمی طرح بالاترین جایگاه طرح است که مسئولیت نهایی انتشار محتواهای علمی و فنی و نیز تایید ارتقای اعضای طرح و نیز اعطای نشان به اعضا را بر عهده دارد. اعضای این شورا عبارتند از:
  • رئیس بنیاد نخبگان استان
  • 3 نفر شخصیت حقیقی برجسته و صاحب نظر در حوزه‌های حکمرانی و علمی به انتخاب رئیس بنیاد یا شورای علمی بنیاد
  • معاون ویژه استانداری اصفهان
  • دبیران کارگروه های تخصصی حسب موضوع

فرایند حل مسائل مبتنی بر ظرفیت نخبگان

گام اول
احصای مشکلات

احصای مشکلات در یک حوزه مشخص (مشکلات معمولا مبهم، غیرشفاف، سطحی و بعضا غیرواقعی هستند)

گام دوم
شناسایی مسائل

منجر شوند به مشکلات احصا شده مسائل باید روشن و شفاف بوده و منجر به یک پروژه یا زنجیره ای از پروژه ها گردند

گام سوم
نگاشت مسئله

شبکه علم، فن آوری و نوآوری از یک طرف و نهادها و موسسات از طرف دیگر شناخت حل کننده های محتمل و بالقوه مسئله صورت می پذیرد

گام چهارم
نهایی سازی لیست

حل کنندگان بالقوه

گام پنجم
رویداد تخصصی

ایجاد ارتباطات جدید، پخته تر شدن مسئله و راه حلهاء جلسات اوليه، تفاهم نامه ها در این مرحله رخ خواهد داد

گام ششم
تداوم جلسات تخصصی

(حل کنندگان و نهادهای مرتبط در یک بازه چندماهه پیوست فنی حل مسئله را استخراج خواهند کرد)

گام هفتم
پیشنهاد حل مسئله

در قالب انتشار متن (راهبرد، سیاست و یا برنامه اجرایی)، پوستر، فایل صوتی و با تصویری

سیر نقش آفرینی اعضا

ساختار سازمانی کارگروه‌ها