مرکز حکمرانی عالمانه

بنیاد نخبگان استان اصفهان

مرکز حکمرانی عالمانه بنیاد نخبگان استان اصفهان با ماموریت اصلی بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی کشور و استان، به منظور شناسایی مسائل اصلی استان که حوزه اثرگذاری اجتماعی وسیع‌تری دارا هستند و با رویکرد بررسی عالمانه و به دور از شتابزدگی مسائل و نهایتا ارائه راه حل های متقن و جامع به بازیگران اصلی حوزه حکمرانی در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی تاسیس شده است.

گزارش تصویری

کارگروه آب

کارگروه مدیریت شهری

کارگروه محیط زیست

کارگروه انرژی

کارگروه سلامت

کارگروه علم و فناوری

آخرین پژوهش ها و دستاوردها

مشاهده همه

گالری تصاویر

گفتگو

معاون بنیاد نخبگان استان اصفهان

دبیر کارگروه صنعت

دبیر کارگروه زیرساخت

دبیر کارگروه فرهنگ و اجتماع