چشم انداز

با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوری در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله كشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ، نقشه جامع علمی كشور و اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه پژوهش های بین رشته ای در حوزه سلامت اصفهان (ACE) که از این پس به اختصار شبکه ACE نامیده می‌شود به منظور ارتقاء ظرفیت‌های تولید علم و فناوری در سطح استان ارائه شد.

در این شبکه، با شناسایی واحدهای تحقیقاتی واجد شرایط، تحت دستور العمل‌های از پیش تعریف شده‌ای اقدام به حمایت‌های مالی و معنوی از این واحدهای تحقیقاتی انجام می‌پذیرد. با توجه به مباحث روز دنیا و توجه به این نکته که رشته‌های تأثیرگذار امروز از درون تخصص‌های میان‌رشته‌ای شکل می‌گیرند، شبکه ACE اقدام به حمایت از پروژه‌های بین رشته‌ای پزشکی و جهت‌دادن محققان نخبه کشور به سمت زمینه‌های متفاوت و مرزشکن علوم می‌نماید. در شبکه ACE پروژه‌های بین رشته‌ای پزشکی مرتبط با موضوعات زیر مشمول حمایت‌های برنامه خواهند بود.

  •  Development of Novel Therapeutics and Diagnostics/ Theranostics
  •  Artificial Intelligence and Information Technology in Medicine
  •  Regenerative Medicine and Cell Therapy
  •  Big Data to Knowledge
  •  Precision Medicine
  •  Medical Robotics

برای هریک از این فیلدهای تخصصی thematic Interest Group (TIG) ها تشکیل می شوند و هیات مشاوران(Advisory board) متشکل از بهترین نیروهای انسانی هر حوزه تخصصی وظیفه شناسایی واجدین شرایط به منظور دریافت حمایت‌های برنامه توسعه زیرساخت را بر عهده خواهد داشت. بعد از شناسایی واحدهای پژوهشی واجد شرایط حمایت، حمایت های مالی و معنوی این واحد ها انجام می‌پذیرد. نیروهای انسانی هر یک از این واحدهای پژوهشی در بستری مناسب رشد و ارتقا پیدا می‌کنند و این امکان برای ایشان فراهم می‌شود تا با حضور در یک تیم تحقیقاتی بزرگ و انجام پروژه‌های تحقیقاتی مهم علاوه بر همکاری با اساتید برجسته در حوزه پژوهشی خود امکان ارتباط با تیم‌های تحقیقاتی بین‌المللی برجسته را نیز داشته باشند. در واقع در این برنامه یک صندوق حمایتی مناسب برای پوشش نیازهای مالی و تخصصی هر یک از این واحدهای تحقیقاتی، ایجاد می‌گردد. رسالت این برنامه ایجاد یک زیست بوم پویا برای پرورش و تربیت نسلی از دانشمندان است که از راه توسعه علم و پژوهش به بهبود زندگی افراد جامعه، کمک می‌کنند.