همکاران

فرید العالم

تحصیلات: دکتری پزشکی هسته‌ای

دانشگاه: دانشگاه علوم بهداشتی بنگلادش

سایت: Link

محمد اقبال چودهری

تحصیلات: دکتری علوم و شیمی ارگانیک

دانشگاه: دانشگاه کراچی پاکستان

سمت: هماهنگ‌کننده کل کامستک کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی

سایت: Link

عبدالقادر جفلات

تحصیلات: دکتری اقتصاد

سمت: رئیس شبکه  Magtech، عضو ارشد مرکز تحقیقات  Cleré-CNRS

سایتLink

عثمان حسن

تحصیلات: مهندسی برق

دانشگاه: دانشگاه ملی علوم و صنعت، پاکستان

سایتLink

هاملت عیسی خانلی

تحصیلات: دکترای فیزیک-ریاضی

حوزه‌های فعالیت: ریاضیات، آموزش، ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگ

دانشگاه: دانشگاه خزر، جمهوری آذربایجان

سایتLink

مختار تور

تحصیلات: دکتری علوم خاک، کشاورزی، مدیریت علوم

دانشگاه: آکادمی ملی علوم و فنی سنگال

سایتLink

لطفی بلکاسم

تحصیلات: اقتصاد

دانشگاه: دانشگاه سوسه تونس

سایتLink

لطفی بلکاسم

تحصیلات: اقتصاد

دانشگاه: دانشگاه سوسه تونس

سایتLink

الهام بیدرام

تحصیلات:
دکتری نانوبیوتکنولوژی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت: Link

پیمان مصدق

تحصیلات:
دکتری مهندسی مکانیک
دانشگاه:
دانشگاه صنعتی اصفهان
سایت: Link

رضا کریمی شرودانی

تحصیلات:
سیستم های تصویربرداری و درمانی پزشکی
دانشگاه:
دانشگاه اصفهان
سایت: Link

مجید مقدم

تحصیلات:
دکتری شیمی معدنی
دانشگاه:
دانشگاه اصفهان
سایت: Link

مسعود عطاپور

تحصیلات:
دانشیار، عضو هیئت علمی، علوم مواد
دانشگاه:
دانشگاه صنعتی اصفهان
سایت: Link

جواد راستی

تحصیلات:
دکتری مهندسی کامپیوتر
دانشگاه:
دانشگاه اصفهان
سایت: Link

حسین ربانی

تحصیلات:
هیئت علمی مهندسی زیست پزشکی
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت: Link

یوسف قیصری

تحصیلات:
MD, PhD
دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت: Link