هسته‌های موضوع محور اولین دوره فراخوان ACE

TIG های کاندید اولین دوره فراخوان شبکه بین رشته ای سلامت آذر ماه 1399

1

Polyurethane Wound Dressing

سید محمد رضوی(علوم پزشکی اصفهان)

سعید نوری خراسانی(صنعتی اصفهان)

فریدون عابدینی (بیمارستان امام موسی کاظم علوم پزشکی اصفهان)

شهلا خلیلی (صنعتی اصفهان)

2

Systems Biology

First application

یوسف قیصری(علوم پزشکی اصفهان)

دکتر جعفر قیصری (صنعتی اصفهان)

دکتر ناصر احمدبیگی(علوم پزشکی تهران)

امیرحسین پزشکی(علوم پزشکی اصفهان)

3

Systems Biology

second application

Dr. Yousof Gheisari (Isfahan University of Medical Sciences)

Dr. Jafar Gheisari(IUT)

Dr. Amirhossein Pezeshki(IUMS)

Shiva Moein(IUMS)

4

Smart Materials and Bio-inks Design and Fabrication

محسن ستایش مهر(علوم پزشکی اصفهان)

سیدعلی پورسمر(علوم پزشکی اصفهان)

فاطمه رفیع منزلت ( اصفهان)

لورنزو مورونی (هیات علمی دانشگاه ماستریخت)

مهدی کاروان (هیات علمی صنعتی اصفهان)

بتول هاشمی بنی(علوم پزشکی اصفهان)

5

Nanobiotechnology Development Research Group

محمد مهدی امین(علوم پزشکی اصفهان)

مجید مقدم (دانشگاه اصفهان)

شاداب دباغ(دانشگاه اصفهان)

بهزاد خاتم ساز اصفهانی(دانشگاه اصفهان)

امین آروین(علوم پزشکی اصفهان)

بهاره دهدشتی(علوم پزشکی اصفهان)

6

TIG: Medical Image and Signal Processing

Ali Hassan Zahraee (IUMS)

Hossein Rabbani (IUMS)

Mahmoud Saghaei (IUMS)

Thomas Penzel (Charité

Universitätsmedizin,Berlin,Germany)

Mohammad Reza

Sehati (IUMS)

Ehsan Yazdian (IUT)

Neda Esmaeili (IUMS)

ردیف

نام TIG

اعضا

1

Neurodegenerative Diseases Research Group

پروفسور کامران قائدی (اصفهان)

پروفسور مسعود اعتمادی فر (علوم پزشکی اصفهان)

مسعود باقی(اصفهان)

مریم بهالویی(اصفهان)

9

chALL & MDR: Childhood Acute lymphoblastic leukemia and multidrug resistance

Dr Soheila Rahgozar (University of Isfahan )

Dr Alireza Moafi (Isfahan University of Medical Sciences)

Shahrzad Pouyanrad (Erasmus MC| Erasmus University)

Elaheh Sadat Ghodousi (University of New South Wales, Sydney)

Dr Fariba Dehghanian (University of Isfahan )

11

Health and life style from Islamic Perspective

محمد ربانی(دانشگاه اصفهان)

امیر قمرانی(دانشگاه اصفهان)

احمد محمودیان(علوم پزشکی اصفهان)

بهزاد شمس(علوم پزشکی اصفهان)

ابراهیم اسفندیاری(علوم پزشکی اصفهان)

حجت(علوم پزشکی اصفهان) الاسلام دکتر امینی

 

 

12

Medical Image and Signal Processing

علیرضا کریمیان(دانشگاه اصفهان)

حسین ربانی(علوم پزشکی اصفهان)

دکتر حسین عربی (ژنو سوئیس)

دکتر مهری سیروس(علوم پزشکی اصفهان)

دکتر حمیدرضا مراتب(دانشگاه اصفهان)

دکتر محمدرضا یزدچی(دانشگاه اصفهان)

 

 

 

34

 

 

Microfluidic Chip for Separating Biomolecules

 

دکتر محسن صراف بیدآباد (دانشگاه اصفهان)

دکتر شقایق حق جوي جوانمرد (علوم پزشکی اصفهان)

دکتر حسین سماواتیان (مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی)

دکتر محمدرضا یزدچی (دانشگاه اصفهان)

لادن احمدخسروی (دانشگاه اصفهان)

ردیف

نام TIG

اعضا

 

 

20

Gene bank and Avicenna Pharmacopoe genome resuscitation (GBAPGR)

 

مهدی رحیم ملک(صنعتی اصفهان)

سید مصطفی قنادیان(علوم پزشکی اصفهان)

بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی(صنعتی اصفهان)

شیما غریبی(علوم پزشکی اصفهان)

حجت ا… سعیدی(اصفهان)

Adam Matkowski (Medical University of Wroclaw, Poland)

 

 

19

Artificial intelligence and optimization in medical decision making

مهدی مهنام(صنعتی اصفهان)

مهدی خاشعی(صنعتی اصفهان)

سمیه حاجی احمدی(علوم پزشکی اصفهان)

آذین شایگانفر(علوم پزشکی اصفهان)

 

 

2

Nano-biotechnology

پروفسور حسن حدادزاده(صنعتی اصفهان)

پروفسور کامران قائدی(اصفهان)

دکترسیده زهره میراحمدی زارع (پژوهشکده رویان)

دکتر مریم پیمانی (پژوهشکده رویان)

دکتر زهرا صفایی نژاد (پژوهشکده رویان)

پرستو کشتی آرا (صنعتی اصفهان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nanobiomedicine

 

دکتر آذر شاه‌پیری(صنعتی اصفهان)

دکتر مهشید خرزازیها(صنعتی اصفهان)

دکتر لاله قاسمی(صنعتی اصفهان)

دکتر محمد علی اسداللهی( اصفهان)

دکتر کامران قائدی( اصفهان)

دکتر فاطمه اجل لوئیان (Technical University of Denmerk)

دکتر علی ضرابی (Sabanci University Nanotechnology Research and Application Center, Turkey)

دکتر نازیلا پوستیان (علوم پزشکی اصفهان)

TIG های کاندید اولین دوره فراخوان شبکه بین رشته ای سلامت آذر ماه 1399