فرصت‌های همکاری

پست دکترا در
مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

پنج موقعیت فوق دکتری برای دانشجویان ایرانی در مرکز تحقیقات سیگنال و تصویر پزشکی (MISP)، گروه بیوالکتریک و مهندسی بیومدیکال، دانشکده فناوری‌های پیشرفته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران موجود است.

این موقعیت به طور کامل توسط کمک هزینه بنیاد ملی نخبگان از ریاست جمهوری اسلامی ایران (http://international.bmn.ir/plans) و بنیاد ملی علوم ایران (http://en.insf.org/uploads/instruction_to_support_post_doctorate_program) تامین می شود. pdf). انتصاب اولیه برای 1 سال با پتانسیل انتصاب تا 1 سال دیگر بر اساس پیشرفت است. تاریخ شروع این موقعیت انعطاف پذیر است، با اولویت برای تاریخ شروع در پاییز و زمستان 2018.

موضوعات تحقیق شامل:

. لایه درون شبکیه و تقسیم مایع تصاویر سه بعدی OCT با یادگیری عمیق

. طبقه بندی تصاویر چشمی با استفاده از توابع پایه بهینه (DL & MCA)

. مدل‌سازی OCT: مدل‌سازی آماری در مقابل مدل‌سازی هندسی در مقابل مدل‌سازی مبتنی بر انرژی

. تجزیه و تحلیل همزمان تصاویر EEG، MRI و تصاویر SPECT بیماران مبتلا به تشنج

. طراحی و ساخت سیستم تشخیص آپنه و معرفی شاخص های بالینی جدید عمق آرام بخشی بر اساس آنالیز خودکار سیگنال صوتی تراشه

دانشکده فناوری های پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یک جامعه تحقیقاتی پررونق با تخصص رو به رشد در تجزیه و تحلیل سیگنال و تصویر پزشکی است.

در صورت تمایل، لطفاً با دکتر حسین ربانی مستقیماً (rabbani.h@ieee.org) با یک نامه علاقه مندی شامل رزومه کامل و فهرست سه مرجع تماس بگیرید.

گروه تحقیقاتی و همکار میکروفلوئیدیک

ما از دانشجویان و محققان با انگیزه ای که علاقه مند به پیوستن به گروه ما هستند استقبال می کنیم.

لطفا با پروفسور حق جو (sh_haghjoo@med.mui.ac.ir) یا دکتر سمندری (mm.samandari@gmail.com) تماس حاصل فرمایید و رزومه خود را ارسال نمایید.