محورهای پژوهش

  • توسعه درمان و تشخیص جدید / ترانوستیک
  • هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در پزشکی
  • پزشکی احیا کننده و سلول درمانی
  • کلان داده تا دانش
  • پزشکی دقیق
  • رباتیک پزشکی

 

عملیات

همانطور که در فلوچارت نشان داده شده است، کمیته های انتخاب واحدهای تحقیقاتی را انتخاب می کنند و هر واحد پروژه های خود را انتخاب می کند. ACE از این واحدهای تحقیقاتی پشتیبانی می کند. این حمایت ها شامل تسهیلات، منابع انسانی و هزینه های مربوط به پروژه می شود.

کمیته های گزینش:

کمیته انتخاب یک نهاد تحقیقاتی ارشد است که مدیریت کلی فعالیت های تحقیقاتی و نوآورانه ACE را انجام می دهد. کمیته انتخاب چارچوبی از حکمرانی مشترک را اجرا می کند که امکان مشاوره و تصمیم گیری مشترک اساتید و رهبری ACE را فراهم می کند. ریاست شورای علوم به ریاست پروفسور شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس ACE و پروفسور حسین ربانی، پروست ACE می باشد.

کمیته گزینش در امور عمده دانشگاهی زیر اختیار دارد:

برای تعیین اصول اساسی واحدهای تحقیقاتی شامل گروه‌های تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی، مؤسسات و بخش‌ها، تعریف خط‌مشی کیفیت، الزامات، استانداردها و سازوکارهای بهبود برنامه‌های پژوهشی.
تدوین و تصویب یک استراتژی کلی برای تحقیق و نوآوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیق و توسعه. تصمیم گیری در مورد تأسیس، سازماندهی مجدد و انحلال آزمایشگاه ها در مؤسسه
تصویب شرایط اساسی برنامه های پژوهشی ایرانی و بین المللی
برای تعیین الزامات هیئت علمی و واحدهای تحقیقاتی، انتصاب و ارتقاء واحدها