۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

نتایج ارزیابی اولیه تیم‌ها

بر اساس ارزیابی اولیه، تیم‌های ذیل (به ترتیب حروف الفبا) به مرحله نهایی مسابقه راه یافتند:

  • تیم‌های منتخب چالش «الگو رفتاری مسافران اتوبوس و مترو در اصفهان براساس اطلاعات ثبت شده کارت بلیط»

تیم آریا راد تک به راهبری آقای عرفان محمدی

تیم AID به راهبری آقای سید معین امیری

تیم IUTAI به راهبری آقای دکتر رامین جوادی

  • تیم‌های منتخب چالش «تشخیص بیماری های ماکولای چشم از روی تصاویر OCT»

تیم ذهن‌های زیبا به راهبری آقای دکتر رضا مختاری

تیم Legends به راهبری آقای سید امین ناجی اصفهانی

  • تیم‌های منتخب چالش «پیش‌بینی آسیب DNA و کیفیت جنین در لقاح مصنوعی بر مبنای داده‌های مرکز رویان»

تیم دانا به راهبری خانم روشنک رضایی

تیم فرزانگان هوش محور به راهبری خانم زهره جعفری

  • تیم‌های منتخب چالش «پیش بینی تقاضای دارو در همدان»

تیم 1+5 به راهبری آقای دکتر رضا رمضانی

تیم رامونا پارس به راهبری آقای سعید جعفری زاده

  • تیم‌های منتخب چالش « تشخیص رفلاکس معده با استفاده از امپدانس PH»

تیم سورنا الکترونیک آذرخش به راهبری آقای دکتر محمدحسین وفایی

تیم مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی به راهبری آقای دکتر یوسف قیصری

تیم NORC به راهبری آقای دکتر مهدی قطعی

تیم هوپاد به راهبری آقای محمد کیانی

  • تیم‌های منتخب چالش «تشخیص MS از روی تصاویر MRI»

تیم ذهن‌های زیبا به راهبری آقای دکتر رضا مختاری

تیم Legends به راهبری آقای سید امین ناجی اصفهانی

تیم AITech به راهبری دکتر صدف محرری

شرایط حضور تیم‌های منتخب اولیه در روز پنجشنبه مورخ 12 بهمن ماه:

  • تیم‌های منتخب می‌بایست روز پنجشنبه مورخ 12 بهمن ماه راس ساعت 7 صبح در محل هتل عباسی، تالار عباسی حضور یابند.
  • آمادگی برای ارائه 7 دقیقه ای از روش و نتایج به دست آمده 8 دقیقه پرسش و پاسخ
  • همراه داشتن سیستم و مدل توسعه داده شده برای ارزیابی مدل بر روی داده های تست جدید
  • ترتیب ارائه تیم ها توسط قرعه کشی در روز اختتامیه مشخص می شود.

برنامه زمان‌بندی:

7-8     پذیرش و استقرار تیمها

8-9     تحویل داده های تست جدید به تیمها و ارزیابی مدل بر روی داده های تست جدید و دریافت فایل ارائه نهایی از تیم‌ها (در فایل ارائه معرفی اعضا، معرفی روش و نتایج ضروری است) «فرمت فایل ارائه»

9-10     مشخص شدن تریتب ارائه تیم‌ها بر اساس قرعه کشی

10-12    داوری تیم‌ها با حضور شورای راهبری

12-13   نهار و نماز

13-15   داوری تیم‌ها با حضور شورای راهبری

15-17   جمع بندی نهایی داوری توسط شورای راهبری

18-19  اختتامیه و اهدای جوایز

شرکت سایر تیم ها و عموم با ثبت نام در لینک زیر آزاد است.