درمانگران تک ژن یاخته شفا

زمینه تخصصی:​

تولید و خدمات مربوط به توسعه پروژه های تحقیقی و درمانی (سلول درمانی)، تولید و خدمات مربوط به توسعه پروژه های تحقیقی و درمانی (ژن درمانی)

محل شرکت:

اصفهان، بزرگراه خلیج فارس، نرسیده به بهارستان، روستای مرغ گچی، فرعی دوم، خیابان امام خمینی، پلاک 44، طبقه اول

زیرساخت های پژوهش:

دسترسی به اینترنت پر سرعت، امکان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، فراهم بودن امکانات آزمایشگاهی جهت انجام پروژه ها اعم از تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز، فضای مناسب آزمایشگاهی

طرح‌های پژوهشی

بررسی القای هموگلوبین جنینی (HbF) با ایجاد اختلال در ژن KLF1 با استفاده از فناوری CRISPR در سلولهای بنیادی خونساز انسانی

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

جهت به انجام رسیدن طرح های عنوان شده به نیروهای متخصص در رشته های ژنتیک، پیوتکنولوژی، ایمونولوژی، نانوتکنولوژی و شیمی نیاز هست.

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دارای مهارت در انجام کشت سلول، جداسازی سلول ها، تمایز سلول ها، دستکاری ژنتیکی، دارای مهارت در انجام تکنیک های مولکولی نظیر استخراج DNA، RNA، پلاسمید، Real-time PCR، PCR، دارای مهارت در انجام تست فلوسایتومتری، مهارت در تولید نانو ذرات

چکیده طرح

بیماری بتا تالاسمی جز متداول ترین بیماری های ژنتیکی وعوامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان می باشند. در حال حاضر، اقدام اصلی برای این بیماران انتقال گلبول های قرمز خون می باشد که با مشکلاتی از جمله تجمع آهن روبرو است. گزینه درمانی دیگر پیوند مغز استخوان است که یک روش تهاجمی است و نیازمند به تطبیق HLA بین دهنده و گیرنده پیوند می باشد. راهبرد درمانی دیگر ژن درمانی می باشد که در حال توسعه است. در چند ساله اخیر، یک سری شواهد طبیعی دال بر کاهش شدت بیماری بتا تالاسمی بر اثر افزایش تولید HbF به دست آمده است. برای القاء HbF راهبرد های متفاوتی از جمله تجویز5-azacytidin ، تجویز هیدروکسی اوره، تجویز بوتیرات و دیگر اسید های چرب کوتاه زنجیر ارائه شده که هر کدام چالش هایی همچون سمیت برای بیمار را در پی داشته است.

از طرف دیگر در تبدیل هموگلوبین جنینی به هموگلوبین دوران بلوغ، یک سری مولکول های تنظیم کننده دخالت دارند. یکی از این مولکول ها فاکتور نسخه برداری KLF1 است، که جایگاه آن بر روی پروموتر زنجیره بتا قرار دارد و ژن دیگر BCL11A می باشد که خود فاکتور نسخه برداری زنجیره گاما است. در مطالعه ای بر روی خانواده ای با فنوتیپ HPFH (Hereditary persistence of fetal hemoglobin ) جهش بی معنی در کدون 288 ژن KLF1 شناسایی گردید. بنابراین، خاموش نمودن ژن KLF1 به عنوان هدف درمانی مهمی مطرح است و ممکن است بتوان از آن به عنوان اهداف درمانی در القاء هموگلوبین F بهره جست.

در مطالعات قبلی تیم ما مشاهده گردید ایجاد شکست و اختلال در این ژن با استفاده از ابزارهای ویرایش ژنی در رده سلولی K562 توانسته است به میزان قابل توجهی میزان گاما گلوبین را افزایش دهد. در این راستا مطالعه ای طراحی شده است تا علاوه بر برطرف نمودن نواقص مطالعات قبلی از جمله افزایش کارائی روش ترانسفکشن و طراحی مناسب تر CRISPR/Cas9 در راستای افزایش اثر آن، این مطالعه را به جای رده سلولی در سلول های بنیادی خونساز انجام دهیم و این مطالعه را به سمت کارازمائی های بالینی و ژن درمانی بیماران بتا تالاسمی پیش ببریم.

ارزیابی عملکرد سلولهای NK دارای گیرنده آنتی ژن کایمریک اختصاصی VEGFR2 برای هدف قرار دادن رده سلولی بیان کننده VEGFR2

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

جهت به انجام رسیدن طرح های عنوان شده به نیروهای متخصص در رشته های ژنتیک، پیوتکنولوژی، ایمونولوژی نیاز هست.

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دارای مهارت در انجام کشت سلول، جداسازی سلول ها، تمایز سلول ها، دستکاری ژنتیکی، دارای مهارت در انجام تکنیک های مولکولی نظیر استخراج DNA، RNA، پلاسمید، Real-time PCR، PCR، دارای مهارت در انجام تست فلوسایتومتری

چکیده طرح​

سرطان به عنوان یکی از مهمترین خطرات تهدید کننده سلامت و دومین عامل مرگ و میر بعد از بیماری های قلبی-عروقی است. بدخیمی های خونی و غیر خونی سالانه میلیون ها بزرگسال و کودک را تحت تاثیر قرار می دهند و اغلب کشنده هستند. تا کنون اقدامات درمانی متعددی شامل جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی ، استفاده از آنتی بادی های منوکلونال و داروهای فارماکولوژیک به دلیل بروز مشکلاتی مانند غیر اختصاصی بودن درمان (سمیت در بافت های نرمال)، مقاومت به شیمی درمانی و عود مجدد، برای درمان سرطان ها چندان موفق نبوده است. بنابراین بررسی استراتژی های موثر برای حذف سلول های مقاوم توموری در جهت افزایش کارایی درمان لازم است. جهت افزایش کارایی درمان، یکی از راهکارها ایمونوتراپی از طریق انتقال انتخابی سلول ها (adoptive cell therapy) می باشد. بر خلاف سلول های T ، سلول های NK به عنوان یکی از اجزا سیستم ایمنی ذاتی برای القا سیتوتوکسیسیتی به تحریک قبلی با آنتی ژن نیاز ندارند و و باعث ایجاد بیماری پیوند در مقابل میزبان (GVHD) نمی شوند. NK cells یکی از سلول های اصلی در مهار یا حذف تومورها می باشند. درمان با سلول های NK cells دارای استراتژی های متنوعی می باشد که یکی از آن ها، استفاده از سلول های NK cells مهندسی ژنتیک شده با عنوان سلول های NK cells با گیرنده آنتی ژنی کایمریک (CAR NK cells) می باشد. این گیرنده های سنتتیک بر سطح سلول NK cells قابلیت شناسایی آنتی ژن اختصاصی هدف را مستقل از مولکول MHC و به صورت هدفمند دارا می باشند. این سازه به گونه ای طراحی شده است که قسمت خارج سلولی آن از ساختار آنتی بادی و قسمت داخل سلولی آن از دمین های سیگنالینگ و کمک محرک تشکیل شده است. استفاده از سلول های CAR NK cell به عنوان یک ایمونوتراپی قدرتمند برای درمان بدخیمی های هماتولوژیک و غیر هماتولوژیک مطرح می باشد. این سلول ها ممکن است به تنهایی یا در ترکیب با شیمی درمانی یا آنتی بادی تراپی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان غیر پاسخگو به سایر درمانها یا بیمارانی که دچار عود می شوند مفید واقع شود . یک کاندید جذاب گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 2 (VEGFR2) است. در مطالعات پیش بالینی در مدلهای مختلف تومور موش سینرژیک ، دیده شده CAR T خاص VEGFR2 می تواند در تومورهای جامد نفوذ کرده و رشد تومور را مهار می کنند. هدف از این مطالعه تولید و ارزیابی عملکرد سلولهای NK بیان کننده ی آنتی ژن کایمریک اختصاصی VEGFR2 می باشد.

بررسی اثر سلول کشنده طبیعی بیان کننده پذیرنده کایمر علیه آنتی ژن VEGFR2 بر مهار رشد تومور در مدل موشی تومور ملانومای انسانی

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

جهت به انجام رسیدن طرح های عنوان شده به نیروهای متخصص در رشته های ژنتیک، پیوتکنولوژی، ایمونولوژی نیاز هست.

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دارای مهارت در انجام کشت سلول، جداسازی سلول ها، تمایز سلول ها، دستکاری ژنتیکی، دارای مهارت در انجام تکنیک های مولکولی نظیر استخراج DNA، RNA، پلاسمید، Real-time PCR، PCR، دارای مهارت در انجام تست فلوسایتومتری، آشنا به کار با حیوانات آزمایشگاهی

چکیده طرح​

ملانوما سرطانی شایع و کشنده ترین شکل سرطان پوست است. پتانسیل بالای سلول های توموری در ایجاد متاستاز، نیاز به توسعه روش های درمانی برای این نوع سرطان را بیشتر کرده است. از طرفی با توجه به میزان پایین پاسخ آن به درمان های موجود، نیاز به رویکردهای جدید برای مبارزه با این بیماری وجود دارد. انتقال سلول های کشنده طبیعی که پذیرنده های آنتی ژن کایمر را بیان می کنند و آنتی ژن های سطح سلول تومور را هدف قرار می دهند، به عنوان یک رویکرد جدید برای ایمونوتراپی سرطان ظهور کرده است. سلول های CAR-NK بیان پذیرنده های فعال کننده و مهارکننده خود را حفظ می کنند بنابراین می توانند در صورتی که سطح بیان آنتی ژن توموری کاهش یابد اثر “طبیعی” ضد توموری خود را اعمال کنند. در راستای درمان مبتنی بر سلول های بیان کننده پذیرنده کایمر، هدف قرار دادن یک آنتی ژن توموری مناسب مهم ترین مسئله در هدفمند بودن درمان می باشد. فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF-A) تنظیم کننده مهمی برای آنژیوژنز طبیعی و پاتولوژیک است که در تومورهای جامد عمدتا توسط سلول های سرطانی تولید می شود و به روش پاراکرین به پذیرنده هایVEGFR1 و VEGFR2 متصل می شود. پذیرنده VEGFR2 مسئول بیشترین اثرات آنژیوژنیک پایین دست VEGF از جمله تغییرات نفوذپذیری عروق، تکثیر اندوتلیال، حمله، مهاجرت و بقا است. هدف از این مطالعه بررسی اثر سلول کشنده طبیعی بیان کننده پذیرنده کایمر علیه آنتی ژن VEGFR2 بر مهار رشد تومور در مدل موشی تومور ملانومای انسانی می باشد.

تولید و ارزیابی اثر سلولهای NK جدا شده از خون محیطی و مهندسی شده با گیرنده های آنتی ژن کایمریک اختصاصی CD19 برای هدف قرار دادن رده های سلول توموری بیان کننده CD19

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

جهت به انجام رسیدن طرح های عنوان شده به نیروهای متخصص در رشته های ژنتیک، پیوتکنولوژی، ایمونولوژی نیاز هست.

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دارای مهارت در انجام کشت سلول، جداسازی سلول ها، تمایز سلول ها، دستکاری ژنتیکی، دارای مهارت در انجام تکنیک های مولکولی نظیر استخراج DNA، RNA، پلاسمید، Real-time PCR، PCR، دارای مهارت در انجام تست فلوسایتومتری

چکیده طرح​

“CD19 یک هدف امیدوار کننده برای درمان سلولهای T اختصاصی آنتی ژن است زیرا CD19 در اکثر سلولهای بدخیم B بیان می شود و تنها سلولهای طبیعی که CD19 را بیان می کنند سلول های B و سلول های دندریتیک فولیکولار هستند. از همه مهمتر ، CD19 در سلولهای بنیادی خونساز پرتوان بیان نمی شود. در حالی که تخریب سلولهای B طبیعی یکی از مضرات هدف قرار دادن CD19 است ، اما تخریب سلولهای B طبیعی به خوبی برای بیماران قابل تحمل می باشد. در اکثر بیمارانی که آنتی بادی مونوکلونال ضد CD20 پرکاربرد ریتوکسیماب را دریافت می کنند ، تعداد سلولهای B طبیعی خون محیطی برای چندین ماه به شدت کاهش می یابد، با این حال بیمارانی که شیمی درمانی به همراه ریتوکسیماب دریافت می کنند در مقایسه با بیماران که این درمان را دریافت نمی کنند میزان عفونت بیشتری ندارند. در صورت لزوم می توان با تزریق وریدی IgG سطح IgG بیماران را افزایش داد.
هدف از این مطالعه تولید و ارزیابی عملکرد سلولهای NK بیان کننده ی آنتی ژن کایمریک اختصاصی CD19 می باشد تا بتوانند در از بین بردن سلول های بدخیم CD19 موثر باشند .

تولید و ارزیابی اثر سلول های NK جدا شده از خون محیطی و مهندسی شده با گیرنده های آنتی ژن کایمریک اختصاصی B7H3 به منظور هدف قرار دادن رده های سلول توموری گلیوبلاستومای انسانی

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

جهت به انجام رسیدن طرح های عنوان شده به نیروهای متخصص در رشته های ژنتیک، پیوتکنولوژی، ایمونولوژی نیاز هست.

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دارای مهارت در انجام کشت سلول، جداسازی سلول ها، تمایز سلول ها، دستکاری ژنتیکی، دارای مهارت در انجام تکنیک های مولکولی نظیر استخراج DNA، RNA، پلاسمید، Real-time PCR، PCR، دارای مهارت در انجام تست فلوسایتومتری

چکیده طرح​

گلیوبلاستوما شایع ترین تومور بدخیم مغزی است که 16 درصد از کل نئوپلاسم های اولیه مغز و سیستم عصبی مرکزی را شامل می شود. میانگین میزان بروز با توجه به سن 2/3 در 100000 نفر است. گلیوبلاستوما مولتی فرم، علیرغم پیشرفت های درمانی اخیر در علوم مغز و اعصاب و انکولوژی همچنان یکی از کشنده ترین تومورها می باشد. درمان های ترکیبی از جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی، استاندارد مراقبت از این بیماران است که اگرچه در طولانی شدن بقای بیمار اثربخشی مناسبی دارد، از نظر آماری با پیش آگهی ضعیف در بیماران همراه است . این ممکن است تا حدی به دلیل مقاومت سلول های گلیوبلاستوما مولتی فرم به درمان و ظرفیت آن ها برای گسترش و حمله به بافت پارانشیم مغز باشد. بر این اساس اخیرا تلاش های بسیاری در توسعه رویکردهای جدید برای ژن درمانی و درمان های هدفمند به منظور افزایش طول عمر بیمار و کاهش عوارض جانبی انجام شده است . در سال های اخیر، انتقال اکتسابی سلول های ایمنی بیان کننده پذیرنده کایمریک آنتی ژن یکی از موثرترین و امیدوار کننده ترین درمان ها در بدخیمی های هماتولوژیک است. آنتی ژن B7-H3 در بافت های توموری بیش از حد بیان می شود در حالی که بیان محدودی در بافت های طبیعی دارد و همچنین در شکل گیری و توسعه ریز محیط تومور نقش دارد، تا کنون تعداد زیادی استراتژی های ایمنی درمانی مبتنی بر B7-H3 در مدل های پیش بالینی فعالیت ضد توموری قوی را نشان است .
هدف این مطالعه تولید سلول های NK بیان کننده ی آنتی ژن کایمریک اختصاصی علیه آنتی ژن B7-H3 و ارزیابی عملکرد ضدتوموری آن ها در مقابل سلول های توموری گلیوبلاستومای انسانی می باشد.

طراحی و ساخت نانوسامانه هسته- پوسته آهن- نقره جهت جداسازی سلول های ایمنی CD4+

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

جهت به انجام رسیدن طرح های عنوان شده به نیروهای متخصص در رشته های ژنتیک، پیوتکنولوژی، ایمونولوژی، نانوتکنولوژی و شیمی نیاز هست.

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دارای مهارت در انجام کشت سلول، جداسازی سلول ها، تمایز سلول ها، دستکاری ژنتیکی، دارای مهارت در انجام تکنیک های مولکولی نظیر استخراج DNA، RNA، پلاسمید، Real-time PCR، PCR، دارای مهارت در انجام تست فلوسایتومتری، مهارت در تولید نانو ذرات

چکیده طرح​

سلول های CD4+T همراه با سلول های CD8+T اکثر لنفوسیت های T را تشکیل می دهند. سلول‌های CD4+T پس از فعال شدن و تمایز به زیرگروه‌های مؤثر متمایز، نقش عمده‌ای در میانجی‌گری پاسخ ایمنی از طریق ترشح سیتوکین‌های خاص دارند. سلول‌های CD4+T عملکردهای متعددی را انجام می‌دهند، از فعال‌سازی سلول‌های سیستم ایمنی ذاتی، لنفوسیت‌های B، سلول‌های T سیتوتوکسیک و سلول‌های غیر ایمنی، و همچنین نقش مهمی در سرکوب واکنش ایمنی دارند. با توجه به نقش مهم سلول های CD4+T در استراتژی های مبتنی بر روش های ایمنی درمانی تا کنون روش های متفاوتی برای جداسازی این سلول ها از یک جمعیت سلولی مشخص توسعه یافته و بهینه شده است. با ظهور نانوتکنولوژی در علم پزشکی تغییرات شگفت انگیزی در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها رخ داده است. استفاده از انتی بادی علیه شاخص های سطحی این سلول ها، جداسازی بر اساس مورفولوژی سلول و روش های نیمه اتوماتیک غنی سازی از جمله روش های با کارایی مناسب است. در این میان محصولات تجاری جداسازی مبتنی بر روش های مگنتیک و بیدهای الکترومغناطیسی، به علت سهولت استفاده و کارایی بالا بیشترین استفاده را در روش های جداسازی دستی و اتوماتیک دارند. با توجه به پر هزینه بودن، وابستگی ارزی و در دسترس نبودن کیت های تجاری، بومی سازی این محصولات به منظور استفاده در تحقیقات پیش بالینی و بالینی ضروری به نظر می رسد.

ساخت کیت جداسازی سلول های بنیادی خونی CD34+ بر پایه نانوذرات هسته- پوسته آهن- نقره

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

جهت به انجام رسیدن طرح های عنوان شده به نیروهای متخصص در رشته های ژنتیک، پیوتکنولوژی، ایمونولوژی، نانوتکنولوژی و شیمی نیاز هست.

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

دارای مهارت در انجام کشت سلول، جداسازی سلول ها، تمایز سلول ها، دستکاری ژنتیکی، دارای مهارت در انجام تکنیک های مولکولی نظیر استخراج DNA، RNA، پلاسمید، Real-time PCR، PCR، دارای مهارت در انجام تست فلوسایتومتری، مهارت در تولید نانو ذرات.

چکیده طرح​

سلول هاي بنيادي خونساز به دليل دارا بودن خاصـيت خود تجديدي و توان تمايز به بافتهاي اسكلتي به عنـوان يك منبع مناسب براي استراتژی های سـلول و ژن درماني محسوب مي شوند. كارآيي اين سلول ها در درمان بيماري ژنتيكي اسـتئوژنز ايمپرفكتا، تالاسمی، بهبود خون سازي، بازسازي استخوان، ترميم محل نكروز در بيماران انفاركتوس و درمان بيماري هاي مفصلي به خوبي نشان داده شده است. با وجود اهميت سلول هاي بنيادي خونساز در سلول درماني، هنوز بعضي از جنبه هاي بيولوژيكي آن از قبيل ماهيت سلولي، منشا تكاملي و عملكرد در in vivoناشناخته باقي مانده است. از طرف دیگر، از آن جا كه سلول هاي بنيادي خونساز در خون بند ناف قابليت پيوند به فرد بالغ را ندارند، لذا دستيابي به روش هايي كه با صرف هزينه كم به جداسازی سلول های بنیادی خون در کوتاه ترین زمان و تكثير سلول هاي بنيادي خون بند ناف بپردازند اهميت دارد. در همین راستا، یکی از اهداف این پروژه طراحی و ساخت نانوذرات هسته-پوسته با مرکز مغناطیسی Fe3O4 می باشد.

نشانی

اصفهان، بزرگراه خلیج فارس، نرسیده به بهارستان، روستای مرغ گچی، فرعی دوم، خیابان امام خمینی، پلاک 44، طبقه اول