۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

اطلاعیه تایید تیم ها

به نام خدا 

به اطلاع می رساند پس از بررسی های صورت گرفته بر روی اطلاعات بارگذاری شده، تیم های تایید شده در هر چالش انتخاب شده و به سرپرست تیم از طریق ایمیل اطلاع رسانی شده است. تیم هایی که ایمیل تایید دریافت نکرده اند در اولویت شرکت در این دوره از رقابت ها قرار نگرفته اند.