۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

شرایط هیأت علمی

به نام خدا 

با توجه به درخواست های مکرر علاقه مندان این دوره از رقابت های هوش مصنوعی اصفهان پیرو درخواست های مکرر تیم های صرفا دانشجویی، ثبت نام تیم ها بدون حضور عضو هیات علمی هم قابل قبول است اما اولویت با تیم های شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا شرکت ها می باشد.فلذا از همه علاقه مندان صنعت هوش مصنوعی در بخش دانشجویی اولین دوره از رقابت های هوش مصنوعی اصفهان دعوت به عمل می اید که در این رویداد مهم شهر اصفهان که همزمان با جایزه مصطفی برگزار می شود شرکت کنند.