۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

تمدید تست داده

به نام خدا 

با توجه به درخواست های مکرر تیم های شرکت کننده و عدم موفقیت تعدادی از تیم ها برای ارسال به موقع نتایج، مهلت ارسال نتایج تا 24 آذر ماه تمدید شد. تیم هایی که تا کنون نتایج خود را ارسال کرده اند در صورت تمایل می توانند از طریق فرم ارسال نتایج، نتایج خود را به روز رسانی کنند.