۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

بیانیه شورای راهبری رقابت‌های هوش مصنوعی اصفهان

شورای راهبری نخستین دوره مسابقات و رقابتهای هوش مصنوعی اصفهان، متشکل از آقایان دکتر محمدحسن مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عماد فاطمی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر بهروز مینائی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، دکتر هشام فیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر حسین ربانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تشکر از کلیه شرکت‌کنندگان، تیم‌ها، داوران تخصصی و کمیته‌های برگزاری و علمی، هیچ یک از تیم‌های شرکت‌کننده را حایز شرایط کسب جایزه ویژه رقابت‌ها ندانست.

از نظر شورای راهبری مهمترین ایراد و مشکل راه‌حل‌ها و روش‌های ارائه شده، مشابهت روش‌ها در حل چالش‌های مختلف و عدم توجه به ماهیت و مشخصه‌های آن چالش‌ها و به خصوص عدم تعامل منسجم با صاحبان مسائل و حوزه‌های کاربردی این چالش‌ها بوده است. با این وجود، دو تیم به عنوان تیم‌های اول و دوم و سه تیم به عنوان تیم‌های شایسته تقدیر معرفی می‌گردند که به آنها جایزه تعلق خواهد گرفت.

 

3 تیم شایسته تقدیر هر یک به مبلغ 50 میلیون تومان:

  • تیم «مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی» بابت چالش «تشخیص رفلاکس معده با استفاده از امپدانس PH» به سرپرستی آقای دکتر یوسف قیصری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • تبم «5+1» بابت چالش «پیش‌بینی تقاضای دارو در همدان» به سرپرستی آقای دکتر رضا رمضانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
  • تیم «AITech» از چالش «تشخیص بیماری MS از روی تصاویر MRI» به سرپرستی خانم دکتر صدف محرری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

تیم حائز رتبه دوم به مبلغ 100 میلیون تومان:

  • تیم «NORC» بابت چالش «تشخیص رفلاکس معده با استفاده از امپدانس PH» به سرپرستی آقای دکتر مهدی قطعی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

تیم حائز رتبه اول به مبلغ 150 میلیون تومان:

  • تیم «Legends» بابت عملکرد برتر در دو چالش «تشخیص بیماری MS از روی تصاویر MRI» و «تشخیص بیماری‌های ماکولای چشم از روی تصاویر OCT» به سرپرستی آقای سیدامین ناجی اصفهانی

در پایان شورای راهبری ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه شرکت‌کنندگان و منتخبان، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی لازم به منظور توسعه و گسترش رقابتهای هوش مصنوعی اصفهان در سالیان آتی در سطح ملی و جهانی را توصیه می‌نماید.