۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

اطلاعیه چالش های رقابت

به نام خدا 

با توجه به عدم حد نصاب تعداد شرکت کنندگان برخی از چالش ها، موارد مربوطه از رقابت های امسال کنار گذاشته و در دوره های بعد برگزار خواهند شد. به تیم هایی که در این چالش ها ثبت نام کرده و تایید شده اند فرصت داده خواهد شد که طی چند روز آینده چالش جایگزینی را انتخاب و از طریق ایمیل به دبیرخانه رقابت ها اعلام نمایند. اسامی چالش های حذف شده به شرح زیر می باشد:


1-محاسبه خواص سیستم در یخچال فریزهای شرکت اسنوا
2-خوشه بندی هدف سفر شهروندان عبوری از مرکز شهر اصفهان
3- پیش بینی آپنه تنفسی از روی اصوات تراشه ای
4- خوشه بندی دمایی و تقویمی و استخراج رابطه هر خوشه با تغییرات الگوی تقاضای روزانه آب استان اصفهان