۰۳۱۳۴۷۱۷۷۰۱

اطلاعیه تایید تیم ها و انتشار داده‌ها

تاریخ تایید تیم‌ها و انتشار داده‌ها در اولین دوره از رقابت های هوش مصنوعی تمدید شد ..پس از تایید نهایی کمیته داوران این دوره از رقابت ها مشخصات تیم‌ها بررسی می‌شود و تیم‌های مورد قبول مشخص می‌گردد. سپس داده‌های مربوط به چالش انتخابی در اختیار تیم‌های ثبت نامی قرار می‌گیرد. اسامی تیم های پذیرفته شده به زودی از سایت رقابت اطلاع رسانی خواهد شد.