موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

درمانگران تک ژن یاخته شفا

زمینه تخصصی:​ تولید و خدمات مربوط به توسعه پروژه های تحقیقی و درمانی (سلول درمانی)، تولید و خدمات مربوط به توسعه پروژه های تحقیقی و درمانی (ژن درمانی) محل شرکت: اصفهان، بزرگراه خلیج فارس، نرسیده به بهارستان، روستای مرغ گچی، فرعی دوم، خیابان امام خمینی، پلاک 44، طبقه اول زیرساخت های پژوهش: دسترسی به اینترنت […]

نانوفناوران نارین طب

زمینه تخصصی:​ داروئی و تجهیزات پزشکی محل شرکت: تهران زیرساخت های پژوهش: همه موارد مورد نیاز به همراه آزمایشگاه تحقیق و توسعه مجهز – طرح‌های پژوهشی 5 طرح در دو حوزه تجهیزات پزشکی و همچنین دارو وجود دارد نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی داروسازی 2 نفر – دکترای شیمی 2 نفر – فوق لیسانس […]

پویا زیست مبنای حکیم

زمینه تخصصی:​ 1- تولید دارو و واردات دارو و صادرات دارو ، 2- پژوهش، طراحی و تولید فراورده های بیونانوتکنولوژی در حوزه های تشخیصی و درمانی، 3- پژوهش، طراحی و تولید دستگاه های تشخیصی و درمانی آزمایشگاهی و بالینی در حوزه های مرتبط، 4- بازرگانی داخلی و خارجی محصولات بیونانوتکنولوژیک و دستگاه های مرتبط، 5- […]

نانوزیست صنعت اهورا

زمینه تخصصی:​ تولید محصولات بیوتکنولوژی و خدمات بیوتکنولوژی تولید محصولات نانوتکنولوژی و خدمات نانوتکنولوژی محل شرکت: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان زیرساخت های پژوهش: ازمایشگاه های تخصصی برای فعالیتهای زیست فناوری و نانوفناوری، اینترنت پرسرعت، پایگاه های اطلاعاتی شرکت نانوزیست صنعت اهورا (سهامی خاص) در سال 1397  تاسیس شد. هدف از تاسیس این شرکت فعالیت در […]

بنیان سلامت ستیا

زمینه تخصصی:​ تحقیقات دارویی با بیس جانوری ( استخراج و تخلیص فراورده حیوانی همچون زالو . زنبور . لارو و .. جهت درمان انسانی ) محل شرکت: مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان زیرساخت های پژوهش: اینترنت پرسرعت – طرح‌های پژوهشی بیوتکنولوژی دارویی و فیتوشیمی نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی بیوتکنولوژی و شیمی دارو […]

رایان زیست فناوری هرمس

زمینه تخصصی:​ بیوتکنولوژی محل شرکت: اصفهان، جاده نجف آباد، مدیریت بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور زیرساخت های پژوهش: اینترنت پرسرعت، دسترسی به مواد و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز، پایگاه های اطلاعاتی، منتور – طرح‌های پژوهشی پیاده سازی پلتفرم بیوسنسور تشخیص سریع ویروس از طریق فناوری کریسپر نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی 1 نفر بیوتکنولوژی- 1 […]