صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر

بررسی صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و آسیب شناسی و راهکارهای تعامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با فعالان این صنعت

دانلود