معرفی رویداد هم نت روستا

رویداد هم نت روستا یک رویداد سه مرحله‌ای شامل شناسایی ظرفیت‌های مناطق روستایی و جلب مشارکت و توانمندسازی روستاییان، پیش رویداد چند روزه روستایی (بیان فرصت‌ها، ایده پردازی، آموزش، کارتیمی) به منظور شکل‌گیری هسته‌های کارآفرین با محوریت راه اندازی کسب و کارهای پایدار و ارایه راهکارهای نوآورانه برای حل معضل مناطق زیر نظر سرمایه‌گذاران و تسهیلگران روستایی و در نهایت رویداد کارآفرینی روستا به منظور عملیاتی کردن طرح‌های اجرایی با تأیید دهیاری ها و مشارکت روستاییان مناطق می‌باشد.
این رویداد فضایی است برای مواجهه با فرصت‌های واقعی، شناسایی چالش‌های کارآفرینی در روستا و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود با مشارکت روستاییان.
در گام ابتدایی تیم‌های شناسایی در مدت زمان مشخصی مأموریت بازدید از مناطق از پیش تعیین شده را برعهده داشته و با توجه به شرایط اقلیم هر منطقه و براساس پیش زمینه فعالیت‌های مردم منطقه راهکارهایی را براساس محورهای هم نت ارایه خواهند نمود.
در گام دوم در طی یک پیش رویداد چند روزه فرصت‌ها و چالش های مناطق بررسی و تیم‌های کاری به منظور ایده‌پردازی و توسعه ایده حول فرصت‌های مطرح همراه با آموزش‌، مشاوره، تطبیق و امکان پذیری اجرای ایده با مدل‌های توسعه منطقه تشکیل می گردد. نحوه تعامل با روستاییان بوم منطقه و شکل‌گیری هسته‌های کارآفرینی نیز تعیین می گردد.
در گام سوم تیم‌های هم نت (تیم هایی که امکان ادامه فعالیت و شاخص‌های حداقلی برای انجام یک فعالیت کارآفرینانه را دارا ‌باشند) با یک برنامه عملیاتی مدون به منظور اجرای طرح خود با مشارکت اهالی در منطقه موردنظر حضور یافته و به روند رشد کسب و کار نوپای بوجود آمده با حمایت سرمایه گذاران و یا تسهیلگران روستا کمک می‌نمایند.

در هم نت روستا به دنبال:
پیداکردن راه حل برای بهبود کسب و کارهای موجود روستایی، شناسایی فرصت های نو کارآفرینی در روستا و بهره مندی از داشته‌های روستا و روستاییان هستیم و می‌خواهیم با همکاری و مشارکت روستائیان برای پیشرفت پایدار روستا برنامه‌ریزی کنیم.
برای فکری نو در انداختن، مشکلات و مسایل را از نزدیک دیدن و حس کردن و توانمندی‌های خود را محک زدن دست به کار می‌شویم.
پای درد و دل روستاییان می نشینیم و مانند یک جستجوگر دقیق سعی می‌کنیم با استفاده از همه چیزهایی که تا به حال یاد گرفته‌ایم راهی نو و عالمانه پیدا کنیم تا روستا هنوز جای مطلوب و امید بخشی برای یک زندگی سالم، محترمانه، پرتلاش و روبه رشد باشد.