مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه و فناوری
dr.emadi

دكتر محمدحسین عمادی، دکتری توسعه روستایی و کشاورزی از دانشگاه وسترن سیدنی، با 31 سال تجربه در حوزه‌های کشاورزی، توسعه روستایی و مدیرت منابع طبیعی می‌باشد. ایشان بر روی پروژه‌های مرتبط با پژوهش و توسعه کشاورزی در ایران، افغانستان، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی کار کرده‌اند و دارای تجربه در زمینه تدوین سیاست‌های کشاورزی، NRM و توسعه روستایی می باشند.
ایشان در طول 10 سال گذشته با طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها از جمله (UNDP, APO, CIFOR, ICIMOD, GRM,Coffey International) به عنوان مشاور و یا همکار تعامل و همکاری داشته‌اند.
عمده تخصص و تجربه ایشان عبارتند از:
– تدوین سیاست برای افزایش بهره وری و توسعه کشاورزی در کشورهای جهان سوم و شرایط پس از بحران.
– تدوین سیاست و توصیه‌های استراتژیک برای توسعه یکپارچه روستایی.
– تاسیس و توسعه موسسات تحقیقاتی برای تدوین سیاست در حوزه‌های کشاورزی و توسعه روستایی.
– تجزیه و تحلیل و طراحی "دانش کشاورزی و سیستم اطلاعات " (AKIS)
https://ir.linkedin.com/in/mohammad-hossein-emadi-908aa441