عضو هیات علمی دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر و مدیر گروه فرش دستباف.
فتحعلی قشقایی فر متولد سال ۱۳۴۸ در عشایر قشقایی، دانش آموخته هنرستان هنرهای زيبای اصفهان، نقاشی ايرانی و دانشگاه آزاد نجف آباد رشته فرش...

 دارای درجه هنری سه در رشته نگارگری و درجه دو در رشته گلیم و جاجیم و عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان و اصفهان می‌باشند. ایشان مرکز تحقیقات صنایع دستی عشایر را در پژوهشکده هنرهای سنتی اصفهان راه اندازی کرده‌اند.

زمينه فعاليت کاری و هنری ایشان دستبافت‌های عشايری، نمد، فرش و نگارگری می‌باشد.
از جوایز ایشان می‌توان به دریافت مهر اصالت ملی، در زمينه دستبافته تخت (گزليم) سال۱۳۹۰و مهر اصالت يونسکو ۲۰۱۲ (گزليم)، کسب نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی ایران در رشته گلیم/ اولین دوره/کشوری/۱۳۹۰ – ۱۳۹۲،کسب مقام اول، سوم و تقدیر مقام چهارمی/ جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی/ منطقه‌ای همدان، سمنان، همدان/۷۱-۷۰-۱۳۶۹ و کسب سه نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی ایران در رشته کاربافی ورزنه و نمد/ دومین دوره/کشوری/۱۳۹۲ اشاره کرد.

مشاهده رزومه