فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی
هادی موسس و مدیرعامل موسسه پشتیبان کسب و کار ثمرات ارزش آفرینان و دارای چندین سال سابقه فعالیت اجرایی در عرصه توسعه روستا...

به ویژه در نواحی روستایی جنوب استان کرمان و طراحی و اجرای پروژه های متعدد توسعه مشاغل روستایی با محوریت ترویج و توسعه و تجاری سازی صنایع دستی روستایی و طراحی بسته های استاندارد آموزش کارآفرینی روستایی می باشد.

• راه اندازی نخستین مجتمع پرورش مرغ بومی جنوب شرق کشور
• مدیر پروژه توسعه مشاغل روستایی شهرستان منوجان استان کرمان
• مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی طرح های صنعتی و کشاورزی
از مهم ترین دستاوردهای او در سال های اخیر است.

مشاهده رزومه