موضوع: سرمایه‌گذاری یکی از کارگزاران مطرح تجاری‌سازی بر روی طرح فاینانس همت عالی (رتبه‌ی پنجم رویداد کارآفرینی هم‌نت)

طرح فاینانس همت عالی، با سرمایه‌گذاری یک کارگزار فعال در زمینه‌ی تجاری‌سازی و انتقال فناوری و حمایت مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان، از اسفندماه 94 در مسیر تجاری شدن قرار گرفت.

کارگزار، ضمن تکمیل طرح مذکور، تأمین هزینه‌ی طراحی پلتفرم و وبسایت مربوطه را (که پیش‌بینی می‌شود 6 ماه به طول بیانجامد) برعهده دارد، و متعهد شده در صورت موفقیت‌آمیز بودن نتایج همکاری، شرکتی با مشارکت صاحب طرح در زمینه‌ی رفع موانع تأمین مالی طرح‌های فناورانه و ارائه‌ی خدمات تخصصی مالی راه‌اندازی نماید.