پژوهشگر تحقیقات اقتصادی اجتماعی دانشگاه سازمان ملل
دکتری مدیریت نوآوری در مناطق محروم

 

زمینه اصلی پژوهش او در سال های اخیر، بر مدیریت نو آوری در زمینه طراحی و مدیریت کسب و کارهای مختلف برای مناطق محروم و همچنین بازارهای نوظهور متمرکز بوده و اخیرا برای انجام تحقیقات میدانی، مدّتی را در چین و هند گذرانده تا با پروژه های ابتکاری کسب وکار در مناطق کم درآمد آنجا از نزدیک آشنا شود.

شوان صدرقاضی به عنوان مشاور و پژوهشگر مدعو با موسسات مختلفی در ژاپن، چین، آلمان، سوئد و اسپانیا همکاری داشته است. وی همچنین به عنوان عضو هسته پژوهشی کمیسیون «کسب وکارهای عام المنفعه» در برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، مسوول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. او متولد مهاباد و دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان است. دوره کارشناسی ارشد مدیریت را با گرایش «مدیریت نوآوری» در دانشگاه چالمرز سوئد گذراند و سپس دوره دکترای خود را در دانشگاه سازمان ملل به پایان رساند.