دبیر جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی.
کورش خسروی یکی از مدرسین ملی مباحث کارآفرینی و تدوین طرح کسب و کار و سرپرست فعالیت‌های تحقیقاتی در پروژه‌های صنعتی و عضو کمیسیون آموزش و پژوهش‌های کاربردی اتاق بازرگانی اصفهان می‌باشد.

dr.khosravi

از دیگر سوابق مدیریتی او می‌توان به مدیرعاملی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (دی ام تی)، مدیر واحد تولید آب شیرین‌کن خورشیدی شرکت فناوران انرژی‌های سبز و 

 مجری پروژه ساخت آب شیرین‌کن خورشیدی آب منطقه‌ای اصفهان، مدیریت پارک فناوری شیخ بهایی و ریاست مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان نام برد.