مديرعامل شرکت آذرجم، متولد آذر ۱۳۵۹ از سن ۲۳ سالگی، وقتی ليسانس خودش را در رشته صنايع از دانشگاه صنعتی اصفهان با بالاترين معدل اخذ می کند، به فکر تاسيس يک شرکت می افتد که حوزه کارش تاکنون در کشورمان خيلی تجربه نشده است و آن هم حوزه تصميم گيری های کلان

و پيش بينی وضعيت آينده شرکت ها و کارخانجات آن هم با استفاده از سيستم های نرم افزاری می باشد، حوزه کار اين شرکت از آن نظر عجيب و جالب است که به همه رشته ها از مديريت استراتژيک گرفته تا جامعه شناسی و روانشناسی و غيره می تواند در آن نقش داشته باشد.