کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف.
کارشناس پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و از کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد.

سروش طالبی کارآفرین و مدیرعامل شرکت خرمای هامین قصرقند بوده و هدفش اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای کشاورزان بلوچستان است.
پژوهش و مستندسازی در کسب و کارهای با دغدغه اجتماعی از جمله فعالیت های اوست.