مدرس هنرهای تجسمی و از اساتید کارآفرین هنر شهر اصفهان
امیر اسدزاده متولد ۱۳۶۵ در اصفهان، از نوجوانی فعالیت های هنری خود را نزد اساتید برجسته ای همچون استاد احمد مطیع، استاد مهرداد صدری و استاد اکبر مصری پور آغاز و هم اکنون به عنوان مدرس هنرهای تجسمی مشغول به فعالیت می باشد.

خلق آثار هنری برجسته در رشته نگارگری و مینا و شرکت در نمایشگاه های تخصصی هنر در عرصه ملی و بین المللی او را تبدیل به چهره جوان و شناخته شده در بین هنرمندان و کارآفرینان صنایع دستی نموده است.
او در این رویداد علاوه بر همکاری برای راه اندازی یک کارگاه صنایع دستی روستایی، علاقه مند است به کمک شرکت کنندگان ایده های هنری و کاربردی خود را در سایر حوزه ها نیز محک زده و از آن ها کسب و کارهایی بدیع و به روزی خلق نماید.