رییس انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان
حسین زینلی یکی از فعالین صنعت گیاهان دارویی در استان اصفهان است. به گفته وی بروز خشکسالی و همچنین بازار مناسب و مزیت های اقتصادی باعث تغییر الگوی کشت در استان اصفهان به سمت کشت گیاهان دارویی شده که در سال های اخیر نتیجه مناسبی نیز در بر داشته است.

او معتقد است تبلیغاتی که در طی چند سال اخیر و به خوبی توسط رسانه های عمومی از جمله صدا و سیما صورت گرفته موجب افزایش تمایل مردم به مصرف داروهای گیاهی و استفاده از راهکارهای طب سنتی شده که متعاقباً در تقاضای گیاهان دارویی نیز اثر مثبت بر جای گذاشته است. از دید وی اصفهان همچنان پتانسیل بالایی در کشت گیاهان دارویی در اختیار دارد و این شهر صادرکننده دانش فنی این صنعت به سایراستان هاست.
ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی و ایجاد شبکه افراد متخصص و شاغل در این زمینه و نقشه راهبردی کشت و کار و صنعتی کردن این محصولات از جمله اهداف و فعالیت های ایشان در انجمن گیاهان دارویی بوده است.