متولد سال ۱۳۳۸، دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت با گرایش سامانه‌ها و روش‌ها و بازنشسته و عضو هیات علمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشند. ایشان کارآفرین فردی، سازمانی و اجتماعی هستند که با عنوان سلطان کرم ایران در رسانه‌ها شناخته می‌شوند.

مهندس سلجوقی علاوه بر تدریس در حوزه کارآفرینی و کارآفرین اجتماعی و ارايه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌، به عنوان کارآفرین برتر ایرانی به صورت تخصصی در زمینه تولید کود ورمی کمپوست، پرورش کرم پروتئینی، بازچرخانی فاضلاب در مبداء و ... مشغول فعالیت می باشند.