برنامه زمان بندی

زمانبندی

طول مدت برنامه

عنوان

روز اول – ۲۸ شهریورماه

 

۳۰ : ۷ الی ۱۰

۵/۲ ساعت

حرکت از اصفهان

سخنرانی خانم دکتر حق جو

۳۰ :۱۰ الی ۳۰ : ۱۲

۲ ساعت

درباره هم نت روستا و کارگاه آموزشی

تحویل برگ ایده ها

۳۰ :۱۲ الی ۱۳

نیم ساعت

تکمیل فرم ارایه ایده ها در هر روستا

 

۱۳ الی ۳۰ : ۱۴

یک و نیم ساعت

نماز و ناهار

غربالگری ایده ها و تیم سازی با نخبگان

۳۰ : ۱۴ الی ۱۶

یک و نیم ساعت

انتخاب ایده ها و ارایه به هیأت داوران

دلایل انتخاب و ارایه نقشه راه کلی (باید ها و نبایدها)

۱۶ الی ۱۷

یک ساعت

تشکیل تیم های کاری

شناخت مشتریان و ارزش­های پیشنهادی

۱۷ الی ۲۰

سه ساعت

کار تیمی

       

روز دوم – ۲۹ شهریورماه

تدوین بوم کسب و کار و ترسیم نقشه راه تجاری سازی

۸ الی ۱۱

۳ ساعت

کار تیمی

ارایه بوم مدل کسب و کار تیم ها و تعیین تیم های برگزیده

۱۱ الی ۱۳

۱ ساعت

داوری تیم ها – ناهار و نماز – تقدیر از تیم­های برگزیده