سرفصل ها:

1-     علم اقتصاد چیست و چه ابزارهایی را در اختیار ما قرار می دهد؟

2-    ده اصل اساسی اقتصاد کدامند؟

3-    سه سوال کلیدی در اقتصاد خرد را چگونه پاسخ دهیم؟

  • چه کالاها و خدماتی در اقتصاد تولید شوند؟
  • این کالاها و خدمات چگونه تولید شوند؟
  • چه کسانی این کالاها و خدمات را مصرف کنند؟

4-    چرا مکانیزم بازار بهترین روش پاسخ گویی به این سوالات است؟

5-    عرضه و تقاضا در یک بازار و عوامل موثر بر آنها چه هستند؟

6-    چگونه عرضه و تقاضا برای کسب و کار خود را تحلیل کنیم؟

7-    چه ایده های نوآورانه ای برای بهبود مکانیزم بازار وجود دارد؟

  • مطالعه موردی چند شرکت مبتنی بر بهبود مکانیزم بازار

8-    نقش دولت در اقتصاد چیست و چه تأثیراتی بر کارکرد بازارها و کسب و کارهای فعال در آن دارد؟

9-    شاخص های کلیدی در اقتصاد کلان چیست و چگونه آنها را تحلیل کنیم؟