بخش اول: مقدمه (10 دقیقه)

 • این کارگاه در مورد بازاریابی نیست!
 • اهمیت شبکه‌های اجتماعی در دنیای امروز
 • انواع شبکه‌های اجتماعی: از از فیسبوک تا بولتن‌های تخصصی

بخش دوم: حرف زدن به زبان آدم‌های اجتماعی (45 دقیقه)

 • سه حقیقت اساسی در مورد مشتریان امروز
 • استراتژی محتوا، پیش‌نیاز بازاریابی آنلاین
 • ارکان استراتژی محتوا
 • انواع تجربه‌ی کاربری
 • شناخت و بخش‌بندی مخاطب
 • برند: شخصیت محصول ما در شبکه‌های اجتماعی
 • برند شخصی ما مهم‌تر است یا برند محصول؟

بخش سوم: کار عملی (65 دقیقه)

 • شبکه‌های اجتماعی مختلف برای استراتژی‌های محتوای مختلف
 • تجربه‌ی کار با فیسبوک
 • تجربه‌ی کار با توییتر
 • تجربه‌ی کار با اینستاگرام
 • پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی جدید
 • ویدئو مارکتینگ و تجربه‌ی کار با پریسکوپ