nima-bahredarنیما بهره دار دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و MBA از دانشگاه صنعتی شریف و سابقه کار در شرکت کاله است. وی پس از آن در دانشگاه بوستون در رشتهMBA  ادامه تحصیل داد و هم اکنون در شرکت مشاوره مدیریت McKinsey فعالیت می کند. در شرکت McKinsey وی مدیریت پروژه تولید نرم افزار و app  های متعددی را برای مشتریان مختلف طراز اول امریکا برعهده داشته که شامل طیف وسیعی از صنایع از جمله خرده فروشی، کشاورزی، بیمه، مالی، پتروشیمی و پزشکی می باشد. نیما بهره دار همچنین دارای مدرک مدیریت پروژه PMP (Professional Project Manager) از موسسه PMI و Certified Scrum Master (CSM) از Scrum Alliance است.