Khalighrazaviدکتر سید مهدی خلیق رضوی در حال حاضر محقق فوق دکترا در دانشگاه ام-آی-تی امریکا در زمینه علوم کامپیوتر و علوم اعصاب شناختی می­باشد. وی بعد از اتمام دوره کارشناسی خود در علوم کامپیوتر در دانشگاه تهران، دوره ی دکترای خود را در دانشگاه کمبریج انگلستان در زمینه علوم شناختی آغاز کرد. پس از اتمام دکترا به عنوان محقق فوق دکترا در دانشگاه ام-ای-تی مشغول به تحقیق می­باشد. وی همچنین یکی از موسسان شرکت دانش-بنیان دایمنتک (Diamentech) می‌باشد و در حال حاضر سمت مدیریت علمی شرکت را به عهده دارد.