قوانین شرکت در رویداد هم نت
۳۱ تیرماه لغایت ۷ مردادماه

۱. کلیه پذیرفته شدگان در رویداد هم نت می‌بایست طبق برنامه زمانبندی در کلیه پنل‌های آموزشی و کارتیمی شرکت نمایند.
تبصره: صدور گواهی شرکت در رویداد منوط به حضور به موقع و کامل در کل رویداد هم نت می‌باشد.

۲. پذیرش تنها در روزهای ۳۰ تیرماه (از ساعت ۱۷ الی ۲۴ در محل اسکان برای افراد سایر استان‌ها) و ۳۱ تیرماه (از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح در محل برگزاری رویداد) انجام می‌گیرد.
تبصره: با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه (ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه) رأس ساعت مقرر جهت انجام پذیرش حضور یابید.
تبصره: با توجه به اینکه انتخاب ایده و تشکیل تیم در ۲ روز اول می‌باشد، لذا پذیرش افراد خارج از زمان های تعیین شده امکانپذیر نبوده وپس از آن بنیاد مسئولیتی در قبال پذیرش افراد جدید نخواهد داشت.

۳. با توجه به محدودیت در ارائه امکانات رفاهی حضور همراه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد. "پذیرش افراد دارای همراه انجام نخواهد گرفت"
۴. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در زمان پذیرش و کارت پذیرش رویداد در طول مدت برگزاری الزامی می‌باشد.
۵. در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان تا پایان روز دوم موفق به تشکیل تیم نشوند، امکان حضور در ادامه رویداد را نخواهند داشت.
۶. مسئولیت حفاظت و نگهداری از وسایل شخصی بر عهده شرکت کنندگان می‌باشد.
۷. در صورت لزوم (طبق نظر کارشناسان) ساختار تیم های پذیرش شده در رویداد تغییر یافته و با افراد جدید تکمیل میشود.
۸. تمام شرایط حاکم بر رویداد مبتنی بر قوانین مالکیت فکری می‌باشد و ارائه ایده ها، حقوقی را برای شرکت کنندگان به همراه ندارد.

- علی رغم فراهم نمودن اینترنت پر سرعت برای شرکت کنندگان در صورت امکان اینترنت همراه خود داشته باشید.