دکترای اقتصاد – دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان،

مدیر عامل شرکت گز سکه،

بیان فرصت : تولید و راه اندازی کسب و کار در زمینه روغن های فرابکر،

مشاهده ویدئو: