برندسازی یکی از شناخته شده‌ترین زمینه‌های کارآفرینی است و در کشوری مثل ایران که تقریبا در همه زمینه‌ها فقدان برندها و علایم تجاری احساس می‌شوند، یکی از بهترین فرصت‌ها می‌باشد.
در این پنل با اشاره به این فرصت، ابزارها، لوازم و مراحل برندسازی شرح داده می‌شود.
همچنین به قوانین ناظر بر این فعالیت و تاثیر آن بر زندگی مردم اشاره کوتاهی می‌شود.
برای هر علامت تجاری چشم‌اندازی رویایی می‌توان در نظر گرفت ولی در این پنل به کوچکترین گام‌های نخستین این فعالیت پرداخته می‌شود.

dr.khosravi

کورش خسروی دارانی، متولد ۱۳۴۸
دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه اصفهان
مدرس و محقق کارآفرینی
رییس سابق مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، دبیر سابق جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی و ...

 

این ویدئو را ببینید: