دکتر مریم نظری متخصص سواد اطلاعاتی (information literacy)‌ و مشاور خودتوانمندسازی است. او دکترای خود را در رشته علوم اطلاعات آموزشی (Educational Informatics) از دانشگاه شفیلد انگلستان دریافت کرده‌ است و از تخصصش برای ایجاد توانمندی پرسشگری، تفکر خلاق، خودتوانمندسازی و توان‌افزایی آموزشی و پژوهشی در بافتهاي گوناگون ـ فردي و سازماني ـ‌ استفاده می‌کند.
هم اکنون او عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، مشاور پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و مشاور اتاق بازرگانی اصفهان است. ارائه خدمات مشاوره و کوچینگ در حوزه‌های آموزش و پژوهش مولد و ماندگار برای سازمانها و صنف‌های مختلف و برگزاری کارگاههای تخصصی کوچینگ پژوهش مولد،‌ نیازسنجی بافتی، و سواد اطلاعاتی از جمله فعالیتهای جاری او به حساب می‌آیند.