برنامه زمانبندی

   

روز اول

چهارشنبه

۳۱ تیر ماه

روز دوم

پنجشنبه

۱ مرداد ماه

روز سوم

جمعه

۲ مرداد ماه

روز چهارم

شنبه

۳ مرداد ماه

روز پنجم

یکشنبه

۴ مرداد ماه

روز ششم

دوشنبه

۵ مرداد ماه

روز هفتم

سه شنبه

۶ مرداد ماه

روز هشتم

چهار شنبه

۷ مرداد ماه

۸:۴۵

تا

۱۳

پذیرش

شکار ایده ها

دکتر پوریا همدانی

چگونه نگاه اقتصادی داشته باشیم؟

دکتر علی ابراهیم نژاد

مبانی تامین مالی و  قراردادهای مالی رایج در  شرکت های نوپا

دکتر علی ابراهیم نژاد

آشنایی با دانش مالی برای استارتاپ‌ها

مهندس میثم زرگرپور

چالش های مدیریت کسب و کارهای کوچک و خانوادگی

دکترروح الله ابراهیم نژاد

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دکتر محمد جهانبخت

ارائه طرح ها به داوران

و

سرمایه گذاران

افتتاحیه

مبانی نوآوری و کارآفرینی

دکتر پوریا همدانی

ایده ها از کجا می آیند و ویژگیهای یک ایده خوب چیست؟

کارگاه "ابزارهای محاسبات مالی برای استارتاپ‌ها"

مهندس میثم زرگرپور

 

ناهار و نماز

ناهار و نماز

ناهار و نماز

ناهار و نماز

ناهار و نماز

ناهار و نماز

ناهار و نماز

ناهار و نماز

۱۴:۳۰

تا

۱۹

مراسم "یخ شکنی"

آشنایی با فرایند توسعه محصول جدید، از ایده تا بازار

ویدئو کنفرانس

مهندس نیما بهره دار

آشنایی با مدل‌های کسب و کار

کار تیمی

تحلیل بازار

دکتر محمدرضا نظری

کاربرد شبکه‌های اجتماعی در  بازاریابی

مهندس میثم زرگرپور

کار تیمی

ارائه طرح ها به داوران

و

سرمایه گذاران

میزگرد بیان چالش ها

حرفه ای ها

انتخاب ایده ها

و

تکمیل تیم‌ها

کارگاه "ابزارهای مدل‌های کسب و کار"

ارائه تجارب راه اندازی استارت آپ در حوزه پزشکی

ویدئو کنفرانس

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

کار تیمی

کار تیمی

کار تیمی

کار تیمی

اختتامیه