موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

نمایش 1 - 25 از 53

نامنام خانوادگیجنسیتکد ملیشماره تلفن همراهآیا تا کنون مشمول تسهیلات بنیاد نخبگان بوده‌اید؟عنوان افتخار (تسهیلات دریافتی از بنیاد نخبگان)آخرین سال مشمولیت تسهیلات بنیادPayment Status
Engineer RezaKhalilianمرد129321046309395855590بلهطلای شهید بابائی و احمدی روشن1402Processing
راضیهدیانت نژادزن127168737209375267505خیرProcessing
عارفمیریانمرد127137333509129793902خیرPaid
علیناظمیمرد129324849509220546867بلهطرح شهید موسوی1402Paid
سینادلیلی فرمرد127229903109137978065بلهطرح شهید طهرانی مقدم1401Paid
بهارمصطفویزن127336808809028303808خیرPaid
زهرادوستیزن575991193709133726107خیرProcessing
آصفهکرباسیونزن128498358709131864381بلهجذب در دستگاه های اجرایی1402Paid
فرشادکاوهمرد127140921609133201021خیرPaid
شهرهامیدیزن116041656709928697998خیرPaid
حامدعالی پورمرد418995382209906905724بلهتسهیلات خدمت نظام وظیفه1401Paid
انیسجاریزن108023209509133321409خیرPaid
شهراممحمدیمرد119987585609125129335خیرFailed
سحرسوادکوهیزن115012089409356910945خیرPaid
شهراممحمدیمرد119987585609125129335خیرPaid
لیلامحمدی پورزن510005425509138955161خیرPaid
محمدرضارضایتمرد256016914209174770964بلهنخبه وظیفه1400Paid
سمیرابرکات جزیزن511071466509138042768خیرPaid
فاطمهکافی موسویزن108046001209361765436بلهطرح احمدی روشن، وزوایی1402Paid
علیکریمی نیامرد110058322109140385367بلهمدال نقره المپیاد علوم زمین1400Paid
فاطمهعباسیزن575009407309211842269خیرPaid
عقیلحسن زادهمرد127199565409137955017خیرPaid
یوسف رضازارع ایوکیمرد577003394009114869941خیرProcessing
فرزادخواجه خلیلیمرد108002714909137953918بلهجایگزین خدمت نظام وظیفه دانشگاهی شهید صیاد شیرازی1398Paid
مهدینادریمرد120015791509130237822بلهطرح شهید صیاد شیرازی (نظام وظیفه تخصصی)1401Processing
نامنام خانوادگیجنسیتکد ملیشماره تلفن همراهآیا تا کنون مشمول تسهیلات بنیاد نخبگان بوده‌اید؟عنوان افتخار (تسهیلات دریافتی از بنیاد نخبگان)آخرین سال مشمولیت تسهیلات بنیادPayment Status