موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

به آزمون آناهیتا

زمینه تخصصی:​ تحقیقات بنیادین، طراحی و اجرای تخصصی مهندسی عمران، ژئوتکنیک و محیط زیست محل شرکت: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان زیرساخت های پژوهش: اینترنت پرسرعت-دسترسی به امکانات آزمایشگاهی پیشرفته، پایگاه اطلاعاتی- حضور هیئت علمی دانشکده های مهندسی عمران و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان مجوز واحد فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان-ارائه خدمات مهندسی […]