موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

بالینو

زمینه تخصصی:​ ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بر بالین بیمار و به صورت دور پزشکی محل شرکت: اصفهان خیابان آیت الله شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم نبش بن بست شماره 13 ساختمان صبا طبقه دوم زیرساخت های پژوهش: اینترنت پرسرعت، CRM بالینـو، بیمارستان فوق تخصصی در منزل شما دسترسی به مراکز خدمات درمانی […]