موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

شرکت سام تِک سرام توسعه نگر

زمینه تخصصی:​ طراحی, تولید و توسعه فناوری در زمینه سرامیک‌های پیشرفته محل شرکت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان زیرساخت های پژوهش: اینترنت, فضای مطالعه, دفتر جلسات, سالن جلسات, آزمایشگاه, کارگاه مأموریت اصلی شرکت سام تِک سرام به عنوان یک شرکت تولیدی، ارائه خدمات صنعتی با استفاده از تولید انواع محصولات سرامیکی و همچنین ارائه خدمات […]