موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

پیشروفناور نانو تاو آسیا

زمینه تخصصی:​ تصفیه هوا-نانو تکنولوژی-پلاسما-تصفیه پساب- انواع ماژولهای ضدعفونی کننده-سیستم های گندزدا و… محل شرکت: کاشان-پارک علم و فناوری زیرساخت های پژوهش: اینترنت پرسرعت، تجهیزات تست و اندازه گیری، بانک اطلاعات فنی -محیط کارگاهی و با ابزار آلات- ارتباطات با ستاد نانو و زیرمجموعه های آن-دسترسی به اساتید و امکانات دانشگاه کاشان – طرح‌های پژوهشی […]