موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

هسته کلینیک ابری سلامت خانواده

زمینه تخصصی:​ روانشناسی خانواده-هوش مصنوعی محل شرکت: مرکز رشد دانشگاه اصفهان زیرساخت های پژوهش: اینترنت دانشگاه – طرح‌های پژوهشی سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده محتوای آموزشی – درمانی در موضوع روانشناسی (روانشناسی شناختی + مشاوره خانواده + هوش مصنوعی) نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی هوش مصنوعی:  ارشد2 نفر-   روانشناس شناختی: 1 نفر دکترا 1 نفر […]

دهکده نواندیشی و نوآوری

زمینه تخصصی:​ تولید تجهیزات هوشمند و امنیت شبکه محل شرکت: دفتر اصلی ؛ اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مراکز رشد و پارک فناوری سلامت . دفتر علوم شناختی : ‌دانشگاه اصفهان، مرکز رشد و کارآفرینی، طبقه دوم، کلینیک ابری زیرساخت های پژوهش: همه نوع زیرساختی در دسترس و در حال استفاده است و قابلیت استفاده […]

بین المللی افتخار مدیران خاورمیانه

زمینه تخصصی:​ مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار، مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی، جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی، عارضه‌یابی بازاریابی و فروش محل شرکت: اصفهان، بلور دانشگاه صنعتي، شهرک علمي و تحقيقاتي، ساختمان شيخ بهايي، طبقه اول، جنب کتابخانه، واحد 250 زیرساخت های پژوهش: کارگذار معاونت علمی و فناوری ریاست […]