موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

نانوفناوران نارین طب

زمینه تخصصی:​ داروئی و تجهیزات پزشکی محل شرکت: تهران زیرساخت های پژوهش: همه موارد مورد نیاز به همراه آزمایشگاه تحقیق و توسعه مجهز – طرح‌های پژوهشی 5 طرح در دو حوزه تجهیزات پزشکی و همچنین دارو وجود دارد نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی داروسازی 2 نفر – دکترای شیمی 2 نفر – فوق لیسانس […]

بنیان سلامت ستیا

زمینه تخصصی:​ تحقیقات دارویی با بیس جانوری ( استخراج و تخلیص فراورده حیوانی همچون زالو . زنبور . لارو و .. جهت درمان انسانی ) محل شرکت: مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان زیرساخت های پژوهش: اینترنت پرسرعت – طرح‌های پژوهشی بیوتکنولوژی دارویی و فیتوشیمی نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی بیوتکنولوژی و شیمی دارو […]