موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

کامراد پژوهان پارس

زمینه تخصصی:​ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات محل شرکت: اصفهان، خیابان توحید جنوبی زیرساخت های پژوهش: اینترنت پرسرعت فیبر نوری، سامانه جامع جمع آوری داده کامراد، سامانه جامع مطالعات بازار کامراد، سامانه هوشمند پایش شبکه های اجتماعی کامراد شرکت کامراد پژوهان پارس با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به […]