دکتر علیرضا واعظ

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

هنر تهران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه هنر اصفهان

رشته تحصیلی:

پژوهش هنر

دکتر علیرضا واعظ

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

عنوان طرح: حامی

چکیده طرح‌:

–  هدف: رشد و ارتقا چند وجهی دانشجویان برتر نو ورود از طریق مشارکت دادن ایشان در طرح حمایت مادی و معنوی از کودکان دچار بیماری های خاص به هدف امید بخشی  به این عزیزان از طریق  برنامه های چند وجهی مثل تولید آثار هنری (نقاشی، عکس، آثار گرافیکی و انیمیشن و موسیقی) و فروش آنها در بازارچه های حقیقی و مجازی به نفع کودکان بیمار و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی برای کودکان در رشته های فوق الذکر در مکان های مناسب؛ و همچنین برگزاری شو ها و مسابقات روحیه بخش در مکان های نگهداری کودکان؛ و یا برقراری اردوهای تفریحی برای این عزیزان و برنامه های دیگر. 

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •  شرایط عضویت در هسته: دانشجویان برتر نو ورود از دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان در چهار رشته عکاسی، نقاشی، ارتباط تصویری و موسیقی. 
  •  ترکیب اعضای هسته: ترجیحا از هر رشته یه نفر خانم و یک نفر آقا از میان دانشجویان برتر.
  • دیگر اعضای افتخاری هسته: یک نفر متخصص روان درمانی  به همراه یکی از سلبریتی های اصفهان به منظور امید بخشی و همچنین جلب حامیان و خیرین.
  • شعار هسته: بشتاب، حمایت همچنان جاریست.