دکتر ایمان زکریایی کرمانی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه هنر اصفهان

رشته تحصیلی:

پژوهش هنر (فرش)

دکتر ایمان زکریایی کرمانی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

ارتقای علمی آینده سازان فرش ایرانی (آفا)

چکیده طرح‌:

نظام آموزش عالی فرش دستباف ایران با سه هدف عمده در تقویت مهارت، دانش و بینش هنرجویان فرش دستباف برنامه‌ریزی شده است و تقریبا برنامه‌ی درسی این رشته در دوره‌ی کارشناسی به هر سه مقوله توجه داشته اما نواقص و کاستی‌هایی در اجرای برنامه وجود دارد که بیشتر آنها به محدودیت‌های اجرایی برنامه برمی‌گردد. آینده‌سازان فرش دستباف باید با بدنه‌ی اجرایی و سیاست‌گذاری فرش ایران ارتباط برقرار کنند و فرش را در عمل بیاموزند. برنامه‌های علمی و پژوهشی گروه آفا (آینده‌سازان فرش ایرانی) متمرکز بر تکمیل برنامه‌ی آموزشی است و تجارت عملی دانشجویان را افزون خواهد کرد. اهم برنامه‌های علمی و پژوهشی گروه آفا به شرح ذیل خواهد بود:
• بازدید از مراکز تولید بافت فرش ایران
• بازدید از مراکز فروش و عرضه فرش در اصفهان
• بازدید از گالری‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با فرش دستباف
• نشست و بازدید از محل کار فارغ‌التحصیلان موفق فرش ایران
• بازدید از نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف ایران در تهران (شهریورماه)
• برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی ارزیابی و شناخت بازارهای جهانی فرش

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • فرش
  • صنایع دستی
  • هنرهای اسلامی
  • طراحی صنعتی