دکتر مهدی کاروان

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

موسسه فناوری جورجیا- آمریکا

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک-نانوفناوری

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

طراحی، ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های پلیمری در حوزه محصولات کاربردی: مهندسی پزشکی، الکترونیک، سازه، پرینت سه بعدی

چکیده طرح‌:

– پلیمر و نانوفناوری
– نانوکامپوزیت های پلیمری: فرآوری و مشخصه یابی
– سامانه های فرآوری پلیمر و نانوکامپوزیت های پلیمری
– مطالعات تجربی و کاربردی کامپوزیت های میکرو/نانو پایه پلیمری

بطور مشخص برخی از عناوین طرح های علمی- پژوهشی بر اساس محوریت موارد فوق در زیر خلاصه شده است:
1- ساخت نمونه های پلیمری و نانوکامپوزیتی در کاربردهای پزشکی (ارتوپدی- پروتزهای مصنوعی)
2- ساخت مواد پلیمری پرینت های سه بعدی (فیلامنت- پودر)
3- نانوکامپوزیت های رسانا
4- کامپوزیت های مقاوم به ضربه (در صنعت خودرو و هواپیما)
5- نانو و میکروالیاف نانو/میکروکامپوزیتی
6- جوهر/خمیر رسانا
7- سامانه های ترکیب مذاب و ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری
8- نانوکامپوزیت های حافظه دار (محصولات پزشکی، خ های بخیه و …)
9- پرینت سه بعدی مواد کامپوزیتی-پلیمری
10-کامپوزیت های زیست تخریب پذیر- کامپوزیت های کشاورزی

نظر به اینکه راهبر طرح رفعت مدیر مسئول و موسس آزمایشگاه پلیمر و نانوکامپوزیت (دانشگاه صنعتی اصفهان) با تجهیزات متعدد ساخت و آزمون در این حوزه بوده (لینک https://karevan.iut.ac.ir/fa/gallery) و نظر به رویکردهای آزمایشگاهی، محصول محور و کاربردی علوم پلیمر، نانو و مهندسی مکانیک با همراهی گروه آزمایشگاهی و دانشجویان متعدد این آزمایشگاه توانمندی بالا در انجام طرح ها و پروژه های کاربردی را دارد، ورود دانشجویان د به فضای های علمی و آزمایشگاهی یک مزیت ویژه برای ایشان بوده که در طول تحصیل، بسیار برای یک دانشجو مغتنم است. بطور مشخص دانشجویان تحت سرپرستی با روش های ساخت و آزمون های کامپوزیت ها و مشتقات نانوکامپوزیتی و پلیمری آنها آشنا شده و برحسب توانمندی ها و علاقه ایشان، طرح های پژوهشی برای آنها تعریف شده و یا در طرح های صنعتی خارج از دانشگاه شرکت می نمایند. این مسیر نه تنها بینش خلاقیتی و کاربردی به آنها داده، بلکه با کسب این مهارت ها، دانشجویان بطور شایسته تر فارغ التحصیل می گردند. به منظور ارائه یک خلاصه، طرح “”طراحی، ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های پلیمری در حوزه محصولات کاربردی: مهندسی پزشکی، الکترونیک، سازه، پرینت سه بعدی”” مد نظر بوده که هم اکنون بطور فعال در آزمایشگاه در قالب برخی از پروژه های تحقیقاتی در حال انجام است. همچنین، بدلیل روحیه تیمی دانشجویان این گروه، خروجی این طرح ها در قالب مقالات کنفرانس یا علمی پژوهشی و یا ISI بوده و یا منجر به ثبت اختراعات خواهد شد. در کنار این موارد، آموزش چگونگی ثبت اختراعات، تدوین مطالب علمی و مقالات، ارائه در کنفرانس ها و رویدادهای علمی، چگونگی تبدیل ایده به محصول از جمله اهداف مهم مورد نظر راهبر در این دوره است.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی (پلیمر)، مهندسی مواد، پزشکی (و پیراپزشکی)، زیست فناوری، مدیریت و بازاریابی و کسب و کار، نانوفناوری، نساجی، نانوپزشکی، کشاورزی، منابع طبیعی